©2018 by Carl Menger Intézet. Proudly created with Wix.com

INTÉZETÜNKRŐL

A Carl Menger Intézet legfőbb célja, hogy névadója szellemében elősegítse a polgári értékek terjedését Magyarországon: a személyes szabadságét, a politikától nem függő szabad vállalkozásét, a tulajdonjog védelméét. Fontosnak tartjuk az állami jelenlét csökkentését a szabadon szerveződő társadalom életében és a gazdaságban.

 
64-CarlMenger.jpg

Carl Menger (1840-1921), a később Mises és főleg Hayek munkássága nyomán világhírűvé vált „osztrák közgazdasági iskola” első nagy alakja, a modern közgazdasági gondolkodást megalapozó határhaszon-elmélet kidolgozója volt, az angol Jevons és a francia Walras mellett. Menger Rudolf császárfi nevelőjeként hosszú időt töltött Gödöllőn, s meghatározó szerepe volt a szabadelvű osztrák és magyar közgazdasági gondolkodás kialakulásában az Osztrák-Magyar Monarchia idején.

 

Szemben Jevonsszal és Walrasszal, Menger nem volt szocialista szimpatizáns: következetesen kiállt az egyéni szabadság, az önkéntesség és a magántulajdon kulcsfontosságú intézményei védelmében. Az ő szellemében mi is azt valljuk, hogy ezek olyan, polgári értékek, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy minél több ember a lehető legboldogabb életet élhesse.

 

Az intézet feladata a fenti elvek szem előtt tartásával végzett oktatás és kutatás, a társadalmi, gazdasági és műszaki-technológiai folyamatok Európára, Közép-Európára és specifikusan Magyarországra gyakorolt közép- és hosszú távú hatásainak vizsgálata. Kutatásainkkal és elemzéseinkkel a közép- és hosszú távú beruházási és fejlesztési, stratégiai döntéseket támogatjuk.[1]


[1] Az Intézet nem tekinti feladatának a rövid távú hatásvizsgálatokat (kereskedelmi és politikai marketing), célja a stratégiai tervezés támogatása.

 

Az intézet tagjai és állandó munkatársai szociológusok, politológusok, közgazdászok, történészek, média- és műszaki szakértők. Szakembergárdánkat szükség szerint további, hasonló felkészültségű és referenciákkal rendelkező külső szakértők egészítik ki. Kutatási és elemzési módszerünk interdiszciplináris, kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi, politikai, gazdasági és műszaki-tudományos folyamatok határterületeire és egymásra gyakorolt hatására.